img
No Internet
SWIPE TO GO BACK

MyShipTracking

Ports Calls

Event
Tid
Hamn
Fartyg
Avgång 2024-06-14 15:31 Flag ALESUND KALVOY [NO]
Ankomst 2024-06-14 15:30 Flag ALESUND GEIRANGERFJORD II [NO]
Ankomst 2024-06-14 15:26 Flag ALESUND GODOEY [NO]
Avgång 2024-06-14 15:19 Flag ALESUND VALDEROEY [NO]
Ankomst 2024-06-14 15:18 Flag ALESUND MOLJA [NO]
Ankomst 2024-06-14 15:06 Flag ALESUND VALDEROEY [NO]
Ankomst 2024-06-14 15:04 Flag ALESUND KALVOY [NO]
Ankomst 2024-06-14 15:00 Flag ALESUND HAVOERN [NO]
Avgång 2024-06-14 14:50 Flag ALESUND VALDEROEY [NO]
Avgång 2024-06-14 14:42 Flag ALESUND NORDIC LADY [NO]
Ankomst 2024-06-14 14:36 Flag ALESUND VALDEROEY [NO]
Avgång 2024-06-14 14:29 Flag ALESUND GODOEY [NO]
Ankomst 2024-06-14 14:21 Flag ALESUND GODOEY [NO]
Avgång 2024-06-14 14:20 Flag ALESUND VALDEROEY [NO]
Avgång 2024-06-14 14:18 Flag ALESUND KALVOY [NO]
Ankomst 2024-06-14 14:17 Flag ALESUND NORDIC LADY [NO]
Ankomst 2024-06-14 14:07 Flag ALESUND VALDEROEY [NO]
Ankomst 2024-06-14 14:04 Flag ALESUND KALVOY [NO]
Avgång 2024-06-14 13:49 Flag ALESUND VALDEROEY [NO]
Avgång 2024-06-14 13:39 Flag ALESUND SILVER STAR [NO]
Ankomst 2024-06-14 13:37 Flag ALESUND VALDEROEY [NO]
Avgång 2024-06-14 13:34 Flag ALESUND GODOEY [NO]
Avgång 2024-06-14 13:23 Flag ALESUND KALVOY [NO]
Avgång 2024-06-14 13:19 Flag ALESUND VALDEROEY [NO]
Ankomst 2024-06-14 13:13 Flag ALESUND KALVOY [NO]
Avgång 2024-06-14 13:13 Flag ALESUND MOLJA [NO]
Ankomst 2024-06-14 13:07 Flag ALESUND VALDEROEY [NO]
Avgång 2024-06-14 13:01 Flag ALESUND FROY VESTKAPP [NO]
Ankomst 2024-06-14 12:55 Flag ALESUND GODOEY [NO]
Avgång 2024-06-14 12:50 Flag ALESUND VALDEROEY [NO]
Ankomst 2024-06-14 12:36 Flag ALESUND VALDEROEY [NO]
Avgång 2024-06-14 12:36 Flag ALESUND MAAN_DOLPHIN [NO]
Avgång 2024-06-14 12:29 Flag ALESUND KALVOY [NO]
Avgång 2024-06-14 12:20 Flag ALESUND VALDEROEY [NO]
Ankomst 2024-06-14 12:15 Flag ALESUND FROY VESTKAPP [NO]
Ankomst 2024-06-14 12:05 Flag ALESUND VALDEROEY [NO]
Avgång 2024-06-14 11:54 Flag ALESUND GODOEY [NO]
Ankomst 2024-06-14 11:52 Flag ALESUND MAAN_DOLPHIN [NO]
Avgång 2024-06-14 11:51 Flag ALESUND VALDEROEY [NO]
Ankomst 2024-06-14 11:45 Flag ALESUND LOS133 [NO]
Ankomst 2024-06-14 11:44 Flag ALESUND GODOEY [NO]
Avgång 2024-06-14 11:43 Flag ALESUND TRONDHEIMSFJORD II [NO]
Ankomst 2024-06-14 11:34 Flag ALESUND WORLD NAVIGATOR [NO]
Avgång 2024-06-14 11:33 Flag ALESUND BRUVIK [NO]
Avgång 2024-06-14 11:17 Flag ALESUND BALMORAL [NO]
Ankomst 2024-06-14 11:06 Flag ALESUND VALDEROEY [NO]
Avgång 2024-06-14 10:55 Flag ALESUND GODOEY [NO]
Avgång 2024-06-14 10:50 Flag ALESUND VALDEROEY [NO]
Avgång 2024-06-14 10:48 Flag ALESUND DYKKERSERVICE 7 [NO]
Ankomst 2024-06-14 10:45 Flag ALESUND GODOEY [NO]