img
No Internet
SWIPE TO GO BACK

MyShipTracking

In Port

Fartyg Anlänt DWT GRT Built Size
RAMESH12 [TZ] 2023-01-31 03:57 --- --- --- 64 m
AL DAIRAH 2023-01-31 03:45 --- --- --- 17 m
NAMER [AE] 2023-01-31 03:41 150 Ton 250 Ton 2008 24 m
AL NUWAIBI [AE] 2023-01-31 03:38 150 Ton 250 Ton 2009 16 m
EVER LIVEN [TW] 2023-01-31 03:38 104,409 Ton 98,882 Ton 2013 335 m
RUBBAN 2023-01-31 03:21 --- --- --- 0 m
JABAL ALI-1 [KM] 2023-01-31 02:53 10,065 Ton 15,347 Ton 1979 149 m
ELYANA [IR] 2023-01-31 00:51 22,882 Ton 15,670 Ton 1998 168 m
SERRANO [TG] 2023-01-31 00:34 8,350 Ton 6,393 Ton 1997 132 m
PUFFIN TWO [LR] 2023-01-31 00:25 7,022 Ton 5,034 Ton 2009 99 m
PING HAI [PA] 2023-01-30 23:48 --- --- --- 200 m
GARZA TIDE [VU] 2023-01-30 23:31 2,984 Ton 2,369 Ton 2009 70 m
DUBAI VENTURE [CY] 2023-01-30 23:04 7,144 Ton 6,378 Ton 1999 122 m
MARSA IRIS [KN] 2023-01-30 22:50 22,982 Ton 16,800 Ton 1996 184 m
SHEBELLE [ET] 2023-01-30 22:35 27,391 Ton 20,471 Ton 2006 179 m
MARINE LIBERTY [SG] 2023-01-30 22:00 5,700 Ton 3,828 Ton 2010 89 m
RONIKA [IR] 2023-01-30 20:24 4,173 Ton 2,287 Ton 1994 0 m
P&O VENTURE 2023-01-30 19:08 --- --- --- 31 m
GULF HORIZON [BS] 2023-01-30 19:08 74,999 Ton 42,443 Ton 2005 228 m
P&O ENERGY 2023-01-30 19:07 350 Ton 455 Ton 2009 32 m
NORTHERN PRECISION [LR] 2023-01-30 18:43 59,431 Ton 47,855 Ton 2009 264 m
KRONOS [LR] 2023-01-30 18:24 --- --- --- 116 m
IBN BATTUTA [LU] 2023-01-30 15:58 2,680 Ton 8,015 Ton 2010 139 m
AL JABER IX [AE] 2023-01-30 15:40 --- --- --- 116 m
ALPINE1 [TZ] 2023-01-30 15:20 --- --- --- 115 m
INDEPENDENT SPIRIT [DE] 2023-01-30 15:10 34,241 Ton 26,435 Ton 2007 209 m
SINYAR [AE] 2023-01-30 15:02 134 Ton 317 Ton 2006 16 m
MSC DENISSE [PA] 2023-01-30 15:01 41,771 Ton 31,430 Ton 1988 199 m
NORTHERN DISCOVERY [LR] 2023-01-30 14:21 41,977 Ton 36,007 Ton 2008 231 m
DUBAI FORTUNE [CY] 2023-01-30 13:53 5,334 Ton 6,455 Ton 1992 118 m
HANSA RATZEBURG [LR] 2023-01-30 13:20 23,744 Ton 18,480 Ton 2007 177 m
MARIA DISCO2Y [PA] 2023-01-30 12:55 3,459 Ton 2,599 Ton 1998 93 m
MSC SAMAR [PA] 2023-01-30 11:13 --- --- --- 400 m
VOLANS [AE] 2023-01-30 10:16 --- --- --- 19 m
RAHEEB 1 [AE] 2023-01-30 10:16 220 Ton 316 Ton 2000 30 m
TIANA [KN] 2023-01-30 10:15 3,795 Ton 3,140 Ton 1991 92 m
MATTHEW PERRY [US] 2023-01-30 06:54 19,583 Ton 43,758 Ton 2010 210 m
HELLAS APHRODITE [MT] 2023-01-30 06:08 --- --- --- 183 m
MONJASA SERVER [LR] 2023-01-30 04:14 --- --- --- 116 m
CARPE DIEM II [MH] 2023-01-30 03:29 25,175 Ton 17,800 Ton 2010 170 m
SHAHEEN 2020 [AE] 2023-01-30 03:18 --- --- --- 22 m
TSS SHAMS [PA] 2023-01-30 03:18 35,814 Ton 30,051 Ton 2004 208 m
APL GULF EXPRESS [US] 2023-01-30 01:10 20,944 Ton 16,916 Ton 2002 168 m
TIMRAR [AE] 2023-01-30 01:09 150 Ton 250 Ton 2009 24 m
HAIAN MIND [VN] 2023-01-29 21:14 25,795 Ton 20,887 Ton 2012 180 m
STEPHANIE C [MH] 2023-01-29 14:58 --- --- --- 255 m
OSAKA EXPRESS [DE] 2023-01-29 14:19 103,800 Ton 93,750 Ton 2007 336 m
TOPAZ MEGAN [MH] 2023-01-29 13:01 --- --- --- 75 m
X-PRESS MEKONG [SG] 2023-01-29 11:06 --- --- --- 186 m
DUBAI ENTERPRISE [CY] 2023-01-29 10:06 5,105 Ton 3,999 Ton 1997 100 m