img
No Internet
SWIPE TO GO BACK

MyShipTracking

Ports Calls

Ereignis
Zeit
Hafen
Schiff
Abfahrt 2024-06-21 18:06 Flag KOBE INFINITY [JP]
Abfahrt 2024-06-21 17:56 Flag KOBE JFE N5 YAHATA MARU [JP]
Abfahrt 2024-06-21 17:47 Flag KOBE MINATO [JP]
Ankunft 2024-06-21 17:28 Flag KOBE MINATO [JP]
Abfahrt 2024-06-21 16:27 Flag KOBE RITSURIN 2 [JP]
Abfahrt 2024-06-21 15:28 Flag KOBE DONGJIN FORTUNE [JP]
Ankunft 2024-06-21 14:49 Flag KOBE RITSURIN 2 [JP]
Ankunft 2024-06-21 14:40 Flag KOBE JOSCO JANE [JP]
Abfahrt 2024-06-21 14:35 Flag KOBE CAPE FORTIUS [JP]
Ankunft 2024-06-21 14:21 Flag KOBE TAKATORI [JP]
Ankunft 2024-06-21 14:01 Flag KOBE HYOGO [JP]
Abfahrt 2024-06-21 13:53 Flag KOBE SHINEIMARU NO.15 [JP]
Abfahrt 2024-06-21 12:47 Flag KOBE CALLAO BRIDGE [JP]
Ankunft 2024-06-21 12:09 Flag KOBE HISASHIGE 2 [JP]
Abfahrt 2024-06-21 11:45 Flag KOBE KYOSHIN 2 [JP]
Ankunft 2024-06-21 11:43 Flag KOBE CONCERTO [JP]
Abfahrt 2024-06-21 11:12 Flag KOBE YAMATO [JP]
Abfahrt 2024-06-21 11:09 Flag KOBE AOI [JP]
Abfahrt 2024-06-21 11:03 Flag KOBE SUNFLOWER PEARL [JP]
Abfahrt 2024-06-21 10:58 Flag KOBE CONCERTO [JP]
Abfahrt 2024-06-21 10:54 Flag KOBE PRINCESS GARNET [JP]
Ankunft 2024-06-21 10:49 Flag KOBE MASUHOZAN MARU [JP]
Ankunft 2024-06-21 10:29 Flag KOBE JFE N5 YAHATA MARU [JP]
Abfahrt 2024-06-21 10:27 Flag KOBE FERRY ROKKO [JP]
Abfahrt 2024-06-21 10:17 Flag KOBE KINOENE MARU [JP]
Abfahrt 2024-06-21 10:09 Flag KOBE MASUHOZAN MARU [JP]
Abfahrt 2024-06-21 10:09 Flag KOBE YAMABISHI MARU NO.11 [JP]
Abfahrt 2024-06-21 09:49 Flag KOBE TAISHI MARU [JP]
Abfahrt 2024-06-21 09:47 Flag KOBE SYUUKA MARU NO.2 [JP]
Ankunft 2024-06-21 09:46 Flag KOBE CONCERTO [JP]
Abfahrt 2024-06-21 09:37 Flag KOBE NEW KEY [JP]
Ankunft 2024-06-21 09:32 Flag KOBE LUMINOUS KOBE-2 [JP]
Ankunft 2024-06-21 09:21 Flag KOBE AOI [JP]
Ankunft 2024-06-21 09:19 Flag KOBE SEIYOH NO,1 [JP]
Abfahrt 2024-06-21 08:44 Flag KOBE SILVER SAFETY [JP]
Abfahrt 2024-06-21 08:39 Flag KOBE CONCERTO [JP]
Ankunft 2024-06-21 08:37 Flag KOBE SHOHOMARU [JP]
Ankunft 2024-06-21 08:36 Flag KOBE SHINKYO MARU NO.3 [JP]
Abfahrt 2024-06-21 08:34 Flag KOBE LUMINOUS KOBE-2 [JP]
Abfahrt 2024-06-21 08:33 Flag KOBE SEIYOH NO,1 [JP]
Ankunft 2024-06-21 08:24 Flag KOBE DONGJIN GENIUS [JP]
Ankunft 2024-06-21 08:16 Flag KOBE INFINITY [JP]
Abfahrt 2024-06-21 07:57 Flag KOBE SKY AURORA [JP]
Abfahrt 2024-06-21 07:55 Flag KOBE SHOHOMARU [JP]
Ankunft 2024-06-21 07:37 Flag KOBE SOUWA MARU [JP]
Ankunft 2024-06-21 07:33 Flag KOBE CAPE FORTIUS [JP]
Abfahrt 2024-06-21 07:31 Flag KOBE MILD CHORUS [JP]
Abfahrt 2024-06-21 07:16 Flag KOBE SOURYOUMARU [JP]
Abfahrt 2024-06-21 07:14 Flag KOBE WAN HAI 353 [JP]
Abfahrt 2024-06-21 07:09 Flag KOBE MINATO [JP]